Financijski izvještaji Hrvatskoga sabora

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2020. godinu

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2020. godinu (XLS)
Bilješke uz bilancu za 2020. godinu (DOCX)
Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2020. godinu (DOCX)
Bilješke uz promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2020. godinu  (DOCX)

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2019. godinu

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2019. godinu (PDF)

Bilješke uz promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2019. godinu (PDF)

Bilješke uz bilancu za 2019. godinu (PDF)

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu (PDF

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2018. godinu

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2018. godinu (PDF)

Bilješke uz bilancu za 2018. godinu (PDF)

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2018. godinu (PDF

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2017. godinu

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2017. godinu (PDF)

Bilješke uz bilancu za 2017. godinu (PDF)

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2017. godinu (PDF)