Planovi proračuna Hrvatskoga sabora

Proračun Hrvatskoga sabora za 2021. godinu (PDF, XLS)

Izmjene i dopune proračuna Hrvatskoga sabora za 2020. godinu/2 (PDF, XLSX

Izmjene i dopune proračuna Hrvatskoga sabora za 2020. godinu (PDF, XLSX)

Proračun Hrvatskoga sabora za 2020. godinu (PDF, XLS)

Proračun Hrvatskoga sabora za 2019. godinu (PDF, CSV

Proračun Hrvatskoga sabora za 2018. godinu (PDF, XLS

Proračun Hrvatskoga sabora za 2017. godinu (PDF, CSV)