Planovi proračuna Hrvatskoga sabora

Proračun Hrvatskoga sabora za 2019. godinu (PDF, CSV

Proračun Hrvatskoga sabora za 2018. godinu (PDF, CSV

Proračun Hrvatskoga sabora za 2017. godinu (PDF, CSV)