11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na:
– pitanja ustrojstva, djelokruga i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– osnivanje, ukidanje, spajanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te funkcioniranje predstavničkih i drugih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– pravni položaj zaposlenih u upravnim tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kontakti

Telefon: 01/4569 500
Faks: 01/4569 658
e-mail: odblirs@sabor.hr

Tajnik Odbora:
Mile Štefanac
Telefon: 01/6303 406
e-mail: mile.stefanac@sabor.hr 

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti