Mandatno-imunitetno povjerenstvo

Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora na 1. sjednici održanoj 22. srpnja 2020. godine razmotrilo je objavljene konačne službene rezultate izbora za zastupnike u Hrvatski sabor Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske od 16. srpnja 2020. godine („Narodne novine“, broj 82/2020.).

Nakon što je Hrvatski sabor donio Odluku o svojem raspuštanju koja je stupila na snagu dana 18. svibnja 2020. godine („Narodne novine“, 58/20.), predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović donio je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 62/20.), koji su provedeni 4. i 5. srpnja 2020. godine.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske podnijelo je predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću Izvješće o provedenim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, koje je istekom rokova za podnošenje žalbi postalo i konačno. 

Povjerenstvo je utvrdilo da je u Hrvatski sabor temeljem odredbi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 116/1999., 109/2000., 53/2003., 167/2003., 44/2006., 19/2007., 20/2009., 145/2010., 24/2011., 93/2011., 19/2015., 104/2015., 48/2018., 98/2019.), izabran 151 zastupnik, i to:  

a)    140 zastupnika izabrano je sa lista u deset izbornih jedinica temeljem odredbi članka 38. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor;

b)    tri zastupnika izabrano je sa lista u posebnoj izbornoj jedinici temeljem odredbi članka 44. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor;

c)    osam zastupnika nacionalnih manjina izabrano je sa lista u posebnoj izbornoj jedinici temeljem odredbi članaka 16. i 17. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.

Povjerenstvo je utvrdilo da su zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora nakon Odluke o raspuštanju Sabora u skladu s odredbom članka 11. Poslovnika  Hrvatskoga sabora („Narodne novine“,  broj 81/13., 113/16., 69/17., 29/18. i 53/20.) nastavili obnašati zastupnički mandat, te da im danom konstituiranja novog saziva prestaje zastupnički mandat. 

Istog dana prestaje zastupnicima prethodnog saziva Sabora članstvo u tijelima i organizacijama izvan Sabora na koje ih je imenovao Sabor iz reda zastupnika ako je imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti zastupnika, a toga dana prestaje i članstvo u radnim tijelima Sabora imenovanim članovima (članak 10. stavak 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora).
        
Slijedom iznijetog Povjerenstvo je temeljem članaka 6. i 10. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13., 113/16., 69/17., 29/18. i 53/20.) donijelo 


Z A K LJ U Č A K 

I. Danom konstituiranja Sabora prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva Sabora, a u 10. saziv Hrvatskoga sabora izabrani su sljedeći zastupnici (poredani abecednim redom): 

1.    MIRELA AHMETOVIĆ 
2.    JOSIP ALADROVIĆ 
3.    BARBARA ANTOLIĆ VUPORA 
4.    IVAN ANUŠIĆ 
5.    BRANKO BAČIĆ 
6.    DAMIR BAJS
7.    DAMIR BAKIĆ 
8.    MARIJANA BALIĆ 
9.    MARIO BANOŽIĆ 
10.    NEVENKO BARBARIĆ
11.    DRAŽEN BARIŠIĆ 
12.    STEPHEN NIKOLA BARTULICA
13.    ARSEN BAUK 
14.    VESNA BEDEKOVIĆ 
15.    KREŠO BELJAK 
16.    SANDRA BENČIĆ 
17.    DAVOR BERNARDIĆ 
18.    VILI BEROŠ 
19.    VLADIMIR BILEK
20.    BLAŽENKO BOBAN 
21.    RADA BORIĆ  
22.    DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ 
23.    DAVOR BOŽINOVIĆ 
24.    LUKA BRČIĆ 
25.    ZVANE BRUMNIĆ 
26.    KREŠIMIR BUBALO 
27.    MIRO BULJ 
28.    ZDRAVKA BUŠIĆ
29.    OLEG BUTKOVIĆ 
30.    GARI CAPPELLI 
31.    IVAN CELJAK 
32.    RADIMIR ČAČIĆ 
33.    TOMISLAV ĆORIĆ 
34.    PERO ĆOSIĆ 
35.    TULIO DEMETLIKA 
36.    ANTE DEUR, 
37.    GORAN DODIG 
38.    DAVOR DRETAR  
39.    NEDILJKO DUJIĆ 
40.    JOSIP ĐAKIĆ 
41.    ERIK FABIJANIĆ 
42.    MATO FRANKOVIĆ 
43.    KATICA GLAMUZINA
44.    SABINA GLASOVAC 
45.    BOJAN GLAVAŠEVIĆ 
46.    PEĐA GRBIN 
47.    BRANKO GRČIĆ
48.    VINKO GRGIĆ 
49.    GORDAN GRLIĆ RADMAN 
50.    NIKOLA GRMOJA 
51.    DAMIR HABIJAN 
52.    SINIŠA HAJDAŠ DONČIĆ 
53.    DOMAGOJ HAJDUKOVIĆ 
54.    ZLATKO HASANBEGOVIĆ
55.    DARKO HORVAT 
56.    DARIO HREBAK 
57.    SILVANO HRELJA
58.    MIŠEL JAKŠIĆ 
59.    GORDAN JANDROKOVIĆ
60.    RÓBERT JANKOVICS 
61.    DRAGANA JECKOV
62.    SINIŠA JENKAČ
63.    VELJKO KAJTAZI
64.    BOŽIDAR KALMETA 
65.    MLADEN KARLIĆ 
66.    KRUNOSLAV KATIČIĆ 
67.    IVAN KIRIN 
68.    TOMISLAV KLARIĆ 
69.    DARKO KLASIĆ 
70.    ANTON KLIMAN 
71.    ŽELJKO KOLAR 
72.    ZLATKO KOMADINA 
73.    STJEPAN KOVAČ 
74.    ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA 
75.    ANTE KUJUNDŽIĆ 
76.    MARIJAN KUSTIĆ 
77.    MATKO KUZMANIĆ 
78.    BORIS LALOVAC 
79.    ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ
80.    ŽELJKO LENART 
81.    MARIN LEROTIĆ 
82.    IVAN MALENICA 
83.    ANDREJA MARIĆ 
84.    ZDRAVKO MARIĆ 
85.    DANIJEL MARUŠIĆ 
86.    PREDRAG FRED MATIĆ 
87.    VILIM MATULA 
88.    TOMO MEDVED 
89.    ANTE MIHANOVIĆ 
90.    ZVONKO MILAS 
91.    MARIN MILETIĆ
92.    BORIS MILOŠEVIĆ 
93.    ANKA MRAK TARITAŠ 
94.    NADA MURGANIĆ 
95.    VESNA NAĐ 
96.    KATARINA NEMET 
97.    ROMANA NIKOLIĆ 
98.    NINA OBULJEN KORŽINEK 
99.    MARINA OPAČAK BILIĆ 
100.    DALIJA OREŠKOVIĆ 
101.    RAJKO OSTOJIĆ 
102.    MARKO PAVIĆ 
103.    MARIJAN PAVLIČEK 
104.    IVAN PENAVA 
105.    KATARINA PEOVIĆ 
106.    GROZDANA PERIĆ 
107.    MARIJANA PETIR  
108.    BOŽO PETROV 
109.    ANDREJ PLENKOVIĆ 
110.    IVANA POSAVEC KRIVEC 
111.    MATIJA POSAVEC 
112.    ANTE PRKAČIN 
113.    MARIJANA PULJAK 
114.    DARKO PULJAŠIĆ
115.    MILORAD PUPOVAC 
116.    IVAN RADIĆ 
117.    MARIO RADIĆ
118.    FURIO RADIN 
119.    SANJA RADOLOVIĆ 
120.    NINO RASPUDIĆ 
121.    ŽELJKO REINER 
122.    RENATA SABLJAR DRAČEVAC 
123.    ŽELJKO SAČIĆ 
124.    JOSIP SALAPIĆ 
125.    ANTE SANADER  
126.    MARIJA SELAK RASPUDIĆ 
127.    DAVOR IVO STEIR 
128.    ANĐELKO STRIČAK
129.    RADE ŠIMIČEVIĆ 
130.    HRVOJE ŠIMIĆ
131.    JOSIP ŠKORIĆ 
132.    MIROSLAV ŠKORO 
133.    PREDRAG ŠTROMAR 
134.    TOMISLAV TOMAŠEVIĆ 
135.    RUŽA TOMAŠIĆ
136.    MIRO TOTGERGELI 
137.    NATAŠA TRAMIŠAK 
138.    ZVONIMIR TROSKOT 
139.    MIROSLAV TUĐMAN 
140.     ŽARKO TUŠEK 
141.    SANJA UDOVIĆ 
142.    DAVORKO VIDOVIĆ 
143.    FRANKO VIDOVIĆ 
144.    KAROLINA VIDOVIĆ KRIŠTO 
145.    RADOJE VIDOVIĆ
146.    MILAN VRKLJAN 
147.    VESNA VUČEMILOVIĆ 
148.    NIKŠA VUKAS 
149.    RUŽICA VUKOVAC 
150.    HRVOJE ZEKANOVIĆ 
151.    DARIO ZUROVEC 

II. Sukladno članku 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 116/1999., 109/2000., 53/2003., 167/2003., 44/2006., 19/2007., 20/2009., 145/2010., 24/2011., 93/2011., 19/2015., 104/2015., 48/2018., 98/2019.), zbog nespojivosti zastupničke dužnosti s istodobnim obnašanjem dužnosti navedenih u citiranom članku, Povjerenstvo je utvrdilo da su se stekli uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata sljedećim zastupnicima: 

1.    ANDREJ PLENKOVIĆ
2.    DAVOR BOŽINOVIĆ
3.    ZDRAVKO MARIĆ
4.    GORDAN GRLIĆ RADMAN
5.    VILI BEROŠ
6.    OLEG BUTKOVIĆ
7.    TOMO MEDVED
8.    TOMISLAV ĆORIĆ
9.    IVAN MALENICA
10.    JOSIP ALADROVIĆ
11.    MARIO BANOŽIĆ
12.    NINA OBULJEN KORŽINEK
13.    DARKO HORVAT
14.    ZVONKO MILAS
15.    DANIJEL MARUŠIĆ
16.    RADIMIR ČAČIĆ
17.    DAMIR BAJS 
18.    ŽELJKO KOLAR
19.    LUKA BRČIĆ
20.    BLAŽENKO BOBAN
21.    IVAN ANUŠIĆ
22.    JOSIP ŠKORIĆ
23.    MATIJA POSAVEC
24.    ZLATKO KOMADINA


III. Povjerenstvo je utvrdilo da su se sukladno članku 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 116/1999., 109/2000., 53/2003., 167/2003., 44/2006., 19/2007., 20/2009., 145/2010., 24/2011., 93/2011., 19/2015., 104/2015., 48/2018., 98/2019.), stekli uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata sljedećim zastupnicima:

1.    MARIO RADIĆ
2.    KREŠIMIR BUBALO
3.    MARIJAN KUSTIĆ
4.    NEDILJKO DUJIĆ
5.    BOŽIDAR KALMETA
6.    ANTE MIHANOVIĆ
7.    ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA

IV. Povjerenstvo je utvrdilo da su se sukladno članku 10. stavku 1. točke 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 116/1999., 109/2000., 53/2003., 167/2003., 44/2006., 19/2007., 20/2009., 145/2010., 24/2011., 93/2011., 19/2015., 104/2015., 48/2018., 98/2019.) stekli uvjeti za prestanak mandata sljedećim zastupnicima:

1.    RUŽA TOMAŠIĆ
2.    PREDRAG FRED MATIĆ 


V. U skladu s člankom 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 116/1999., 109/2000., 53/2003., 167/2003., 44/2006., 19/2007., 20/2009., 145/2010., 24/2011., 93/2011., 19/2015., 104/2015., 48/2018., 98/2019.), izabranim zastupnicima koji su stavili mandat u mirovanje određeni su zamjenici: 

1.    LJUBICA LUKAČIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u I. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske socijalno-liberalne stranke – HSLS, umjesto ANDREJA PLENKOVIĆA;

2.    KREŠIMIR AČKAR zamjenik zastupnika kandidiran u VI. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto DAVORA BOŽINOVIĆA;

3.    LJUBICA MAKSIMČUK zamjenica zastupnika kandidirana u V. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto ZDRAVKA MARIĆA;

4.    DARKO SOBOTA zamjenik zastupnika kandidiran u II. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske socijalno-liberalne stranke – HSLS, umjesto GORDANA GRLIĆA RADMANA;

5.    JURE BRKAN zamjenik zastupnika kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke - HDS, umjesto VILIJA BEROŠA;

6.    JOSIP BORIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u VIII. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto OLEGA BUTKOVIĆA;

7.    MARIJA JELKOVAC zamjenica zastupnika kandidirana u VII. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto TOME MEDVEDA;

8.    DOMAGOJ IVAN MILOŠEVIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u VII. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto TOMISLAVA ĆORIĆA;

9.    BRANKA JURIČEV-MARTINČEV zamjenica zastupnika kandidirana u IX. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto IVANA MALENICE;

10.    ANAMARIJA BLAŽEVIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u V. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto JOSIPA ALADROVIĆA;

11.    JOSIP ŠARIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u V. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto MARIJA BANOŽIĆA;

12.    IVAN ĆELIĆ zamjenik zastupnice kandidiran u I. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske socijalno-liberalne stranke – HSLS, umjesto NINE OBULJEN KORŽINEK;

13.    LJUBOMIR KOLAREK zamjenik zastupnika kandidiran u III. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto DARKA HORVATA;

14.    MARIO KAPULICA zamjenik zastupnika kandidiran u I. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske socijalno-liberalne stranke – HSLS, umjesto ZVONKA MILASA;

15.    ANKICA ZMAIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u V. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto DANIJELA MARUŠIĆA;

16.    NATALIJA MARTINČEVIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u III. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Narodne stranke – Reformisti, Hrvatske seljačke stranke braća Radić - HSS braća Radić, Stranke Hrvatskih umirovljenika - Umirovljenici, umjesto RADIMIRA ČAČIĆA;

17.    MARTINA GRMAN KIZIVAT zamjenica zastupnika kandidirana u II. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, Hrvatske seljačke stranke – HSS, Hrvatske stranke umirovljenika – HSU, SNAGA – Stranke narodnog i građanskog aktivizma – SNAGA, Građansko-liberalnog saveza – GLAS, Istarskog demokratskog sabora IDS, Primorsko goranskog saveza - PGS, umjesto DAMIRA BAJSA;

18.    ŽELJKO PAVIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u III. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, Hrvatske seljačke stranke – HSS, Hrvatske stranke umirovljenika – HSU, SNAGA – Stranke narodnog i građanskog aktivizma – SNAGA, Građansko-liberalnog saveza – GLAS, Istarskog demokratskog sabora – IDS, Primorsko goranskog saveza - PGS, umjesto ŽELJKA KOLARA;

19.    VINKO ZULIM zamjenik zastupnika kandidiran u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto LUKE BRČIĆA;

20.    IVAN BUDALIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke – HDS, umjesto BLAŽENKA BOBANA;

21.    STIPAN ŠAŠLIN zamjenik zastupnika kandidiran u IV. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto IVANA ANUŠIĆA; 

22.    MARIN MANDARIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u IV. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto JOSIPA ŠKORIĆA;

23.    BOŠKA BAN VLAHEK zamjenica zastupnika kandidirana u III. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, Hrvatske seljačke stranke – HSS, Hrvatske stranke umirovljenika – HSU, SNAGA – Stranke narodnog i građanskog aktivizma – SNAGA, Građansko-liberalnog saveza – GLAS, Istarskog demokratskog sabora – IDS, Primorsko goranskog saveza - PGS, umjesto MATIJE POSAVCA;

24.    IRENA ŠIMUNIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u VII. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, Hrvatske seljačke stranke – HSS, Hrvatske stranke umirovljenika – HSU, SNAGA – Stranke narodnog i građanskog aktivizma – SNAGA, Građansko-liberalnog saveza – GLAS, Istarskog demokratskog sabora – IDS, Primorsko goranskog saveza - PGS, umjesto ZLATKA KOMADINE;

25.    DANIEL SPAJIĆ  zamjenik zastupnika kandidiran u IV. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore – Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku – BLOK, Hrvatske konzervativne stranke – HKS, HRAST – Pokret za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika – SU, Zelena lista, umjesto MARIJA RADIĆA;

26.    STIPO MLINARIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u IV. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore – Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku – BLOK, Hrvatske konzervativne stranke – HKS, HRAST – Pokret za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika – SU, Zelena lista, umjesto KREŠIMIRA BUBALA;

27.    ANITA POCRNIĆ-RADOŠEVIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u IX. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto MARIJANA KUSTIĆA;

28.    JOSIP BEGONJA zamjenik zastupnika kandidiran u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto NEDILJKA DUJIĆA;

29.    NIKOLINA BARADIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u IX. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto BOŽIDARA KALMETE;

30.    ANTE BAČIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke – HDS, umjesto ANTE MIHANOVIĆA;

31.    DANICA BARIČEVIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u X. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke – HDS, umjesto ANDRE KRSTULOVIĆA OPARE; 

32.    MARKO MILANOVIĆ LITRE zamjenik zastupnice kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore – Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku – BLOK, Hrvatske konzervativne stranke – HKS, HRAST – Pokret za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika – SU, Zelena lista,, umjesto RUŽE TOMAŠIĆ;

33.    MARTINA VLAŠIĆ ILJKIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u V. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, Hrvatske seljačke stranke – HSS, Hrvatske stranke umirovljenika – HSU, SNAGA – Stranke narodnog i građanskog aktivizma – SNAGA, Građansko-liberalnog saveza – GLAS, Istarskog demokratskog sabora – IDS, Primorsko goranskog saveza - PGS, umjesto PREDRAGA FREDA MATIĆA.

 
Sukladno gore navedenom, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članaka 9., 10., 11. i 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj 116/1999., 109/2000., 53/2003., 167/2003., 44/2006., 19/2007., 20/2009., 145/2010., 24/2011., 93/2011., 19/2015., 104/2015., 48/2018., 98/2019.) i članaka 9. i 116. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13., 113/16., 69/17., 29/18 i 53/20) predlaže Hrvatskom saboru donošenje 


O D L U K E

22. srpnja 2020. godine počinju mirovanja zastupničkog mandata i prestanak zastupničkog mandata izabranim zastupnicima te s tim danom zastupničku dužnost počinju obnašati zamjenici zastupnika: 

1.    LJUBICA LUKAČIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u I. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske socijalno-liberalne stranke – HSLS, umjesto ANDREJA PLENKOVIĆA;

2.    KREŠIMIR AČKAR zamjenik zastupnika kandidiran u VI. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto DAVORA BOŽINOVIĆA;

3.    LJUBICA MAKSIMČUK zamjenica zastupnika kandidirana u V. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto ZDRAVKA MARIĆA;

4.    DARKO SOBOTA zamjenik zastupnika kandidiran u II. Izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske socijalno-liberalne stranke – HSLS, umjesto GORDANA GRLIĆA RADMANA

5.    JURE BRKAN zamjenik zastupnika kandidiran u X. Izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke - HDS, umjesto VILIJA BEROŠA;

6.    JOSIP BORIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u VIII. Izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto OLEGA BUTKOVIĆA;

7.    MARIJA JELKOVAC zamjenica zastupnika kandidirana u VII. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto TOME MEDVEDA;

8.    DOMAGOJ IVAN MILOŠEVIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u VII. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto TOMISLAVA ĆORIĆA;

9.    BRANKA JURIČEV-MARTINČEV zamjenica zastupnika kandidirana u IX. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto IVANA MALENICE;

10.    ANAMARIJA BLAŽEVIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u V. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto JOSIPA ALADROVIĆA;

11.    JOSIP ŠARIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u V. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto MARIJA BANOŽIĆA;

12.    IVAN ĆELIĆ zamjenik zastupnice kandidiran u I. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske socijalno-liberalne stranke – HSLS, umjesto NINE OBULJEN KORŽINEK;

13.    LJUBOMIR KOLAREK zamjenik zastupnika kandidiran u III. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto DARKA HORVATA;

14.    MARIO KAPULICA zamjenik zastupnika kandidiran u I. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske socijalno-liberalne stranke – HSLS, umjesto ZVONKA MILASA;

15.    ANKICA ZMAIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u V. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, umjesto DANIJELA MARUŠIĆA;

16.    NATALIJA MARTINČEVIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u III. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Narodne stranke – Reformisti, Hrvatske seljačke stranke braća Radić - HSS braća Radić, Stranke Hrvatskih umirovljenika - Umirovljenici, umjesto RADIMIRA ČAČIĆA;

17.    MARTINA GRMAN KIZIVAT zamjenica zastupnika kandidirana u II. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, Hrvatske seljačke stranke – HSS, Hrvatske stranke umirovljenika – HSU, SNAGA – Stranke narodnog i građanskog aktivizma – SNAGA, Građansko-liberalnog saveza – GLAS, Istarskog demokratskog sabora IDS, Primorsko goranskog saveza - PGS, umjesto DAMIRA BAJSA;

18.    ŽELJKO PAVIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u III. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, Hrvatske seljačke stranke – HSS, Hrvatske stranke umirovljenika – HSU, SNAGA – Stranke narodnog i građanskog aktivizma – SNAGA, Građansko-liberalnog saveza – GLAS, Istarskog demokratskog sabora – IDS, Primorsko goranskog saveza - PGS, umjesto ŽELJKA KOLARA;

19.    VINKO ZULIM zamjenik zastupnika kandidiran u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto LUKE BRČIĆA;

20.    IVAN BUDALIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke – HDS, umjesto BLAŽENKA BOBANA;

21.    STIPAN ŠAŠLIN zamjenik zastupnika kandidiran u IV. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto IVANA ANUŠIĆA; 

22.    MARIN MANDARIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u IV. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto JOSIPA ŠKORIĆA;

23.    BOŠKA BAN VLAHEK zamjenica zastupnika kandidirana u III. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, Hrvatske seljačke stranke – HSS, Hrvatske stranke umirovljenika – HSU, SNAGA – Stranke narodnog i građanskog aktivizma – SNAGA, Građansko-liberalnog saveza – GLAS, Istarskog demokratskog sabora – IDS, Primorsko goranskog saveza - PGS, umjesto MATIJE POSAVCA;

24.    IRENA ŠIMUNIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u VII. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, Hrvatske seljačke stranke – HSS, Hrvatske stranke umirovljenika – HSU, SNAGA – Stranke narodnog i građanskog aktivizma – SNAGA, Građansko-liberalnog saveza – GLAS, Istarskog demokratskog sabora – IDS, Primorsko goranskog saveza - PGS, umjesto ZLATKA KOMADINE;

25.    DANIEL SPAJIĆ  zamjenik zastupnika kandidiran u IV. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore – Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku – BLOK, Hrvatske konzervativne stranke – HKS, HRAST – Pokret za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika – SU, Zelena lista, umjesto MARIJA RADIĆA;

26.    STIPO MLINARIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u IV. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore – Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku – BLOK, Hrvatske konzervativne stranke – HKS, HRAST – Pokret za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika – SU, Zelena lista, umjesto KREŠIMIRA BUBALA;

27.    ANITA POCRNIĆ-RADOŠEVIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u IX. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto MARIJANA KUSTIĆA;

28.    JOSIP BEGONJA zamjenik zastupnika kandidiran u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto NEDILJKA DUJIĆA;

29.    NIKOLINA BARADIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u IX. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, umjesto BOŽIDARA KALMETE;

30.    ANTE BAČIĆ zamjenik zastupnika kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke – HDS, umjesto ANTE MIHANOVIĆA;

31.    DANICA BARIČEVIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u X. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske demokršćanske stranke – HDS, umjesto ANDRE KRSTULOVIĆA OPARE; 

32.    MARKO MILANOVIĆ LITRE zamjenik zastupnice kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore – Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku – BLOK, Hrvatske konzervativne stranke – HKS, HRAST – Pokret za uspješnu Hrvatsku, Stranke umirovljenika – SU, Zelena lista,, umjesto RUŽE TOMAŠIĆ;

33.    MARTINA VLAŠIĆ ILJKIĆ zamjenica zastupnika kandidirana u V. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, Hrvatske seljačke stranke – HSS, Hrvatske stranke umirovljenika – HSU, SNAGA – Stranke narodnog i građanskog aktivizma – SNAGA, Građansko-liberalnog saveza – GLAS, Istarskog demokratskog sabora – IDS, Primorsko goranskog saveza - PGS, umjesto PREDRAGA FREDA MATIĆA.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Mandatno-imunitetno povjerenstvo  odredilo je Róberta Jankovicsa , predsjednika Povjerenstva.
 
Temeljem članka 6. stavka 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13., 113/16., 69/17., 29/18. i 53/20.) nakon što Sabor zaključkom prihvati Izvješće, ono će se objaviti u „Narodnim novinama”.
                                 
PREDSJEDNIK 
RÓBERT JANKOVICS