9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Povjerenstvo za fiskalnu politiku

Djelokrug rada

Na temelju članka 45. Poslovnika Hrvatskoga sabora (“Narodne novine” br. 81/13.) Hrvatski je sabor na sjednici 18. prosinca 2013., donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (“Narodne novine” br. 156/13.). Osnovna zadaća Povjerenstva za fiskalnu politiku je razmatrati i procjenjivati primjenu fiskalnih pravila, odnosno:
– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine;
– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna;
– razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u dokumentima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, a vezani su uz proces izrade državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijskih planova izvanproračunskih korisnika i projekcija za srednjoročno proračunsko razdoblje;
– razmatranje i usporedba makroekonomskih i proračunskih projekcija s posljednje dostupnim projekcijama Europske komisije u dokumentima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru, a vezani su uz proces izrade državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijskih planova izvanproračunskih korisnika i projekcija za srednjoročno proračunsko razdoblje i
– utvrđivanje nastanka katastrofe, odnosno postojanja većih gospodarskih poremećaja koje imaju značajan utjecaj na financijsko stanje općeg proračuna, a uslijed čega se privremeno odgađa primjena fiskalnog pravila, pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjoročnom razdoblju. Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i točke II. Odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatski sabor je na sjednici 28. veljače 2014. godine donio Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku („Narodne novine“ br. 30/14.).

Članstvo

Predsjednica

Zamjenik predsjednice

dr. sc. Maroje Lang, predstavnik Hrvatske narodne banke

Članovi

mr. sc. Vesna Kasum, predstavnica Državnog ureda za reviziju
dr. sc. Maruška Vizek, predstavnica Ekonomskog instituta Zagreb
dr. sc. Vjekoslav Bratić, predstavnik Instituta za javne financije
izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić, iz reda predstavnika ekonomskih fakulteta
doc. dr. sc. Zoran Šinković, iz reda predstavnika pravnih fakulteta