9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Mirela Ahmetović (SDP)

Ahmetović, Mirela

Rođena je 4. kolovoza 1981. u Rijeci. Završila Ekonomski fakultet u Rijeci (VSS - magistra ekonomskih znanosti).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

13.02.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 13. veljače 2020. kao zamjenici zastupnice Romane Jerković

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: