11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Tomislav Golubić (SDP)

Golubić, Tomislav

Rođen je 4. travnja 1984. u Koprivnici. Završio Geotehnički fakultet u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer geotehnike).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Centra, Hrvatske seljačke stranke, "Dalije Orešković i ljudi s imenom i prezimenom", Narodne stranke - Reformista i Građansko-liberalnog saveza

Izborna jedinica: