11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

III. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Baksa, Ivica (NPS, zamjenik Matije Posavca)
Curiš Krok, Anita (SDP, zamjenica Željka Kolara)
Jembrih, Ljubica (HDZ, zamjenica Damira Habijana)
Kaniški, Goran (HDZ, zamjenik Anđelka Stričaka)
Novak, Dubravka (Možemo!, zamjenica Luke Korlaeta)
III. izborna jedinica obuhvaća područja:
– dijela Zagrebačke županije: općine Bistra, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća,
– Krapinsko-zagorske županije u cijelosti,
– Međimurske županije u cijelosti,
– Varaždinske županije u cijelosti.