11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Krunoslav Katičić (HDZ)

Katičić, Krunoslav

Rođen je 8. veljače 1969. u Zagrebu. Završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani pravnik). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: