11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Ivana Kekin (Možemo!)

Kekin, Ivana

Rođena 24. siječnja 1984. u Zagrebu. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - doktorica medicine, psihijatrica, specijalistica psihijatrije, subspecijalistica psihoterapije; doktorat u području biomedicine i zdravstva u polju kliničkih medicinskih znanosti, grana psihijatrija).

Kontakt:
Klub zastupnika Možemo!
Telefon: 01/4569 467
e-mail: klub.mozemo@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Klub zastupnika:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Možemo! – Politička platforma

Izborna jedinica: