11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Darko Klasić (HSLS)

Klasić, Darko

Rođen je 24. listopada 1968. u Zagrebu. Završio Visoku zdravstvenu školu u Zagrebu (VŠS - stručni prvostupnik radiološke tehnologije, bacc. radiol .techn.).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka
Telefon: 01/4596-468
e-mail: klub.hsls@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: