11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Ivica Kukavica (DP)

Kukavica, Ivica

Rođen je 12. prosinca 1970. u Imotskom. Završio Kineziološki fakultet u Zagrebu (VŠS - viši stručni trener).

Kontakt:
Klub zastupnika Domovinskog pokreta
Telefon: 01/4569 414
Faks: 01/4569 473 
e-mail: klub.domovinski.pokret@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Domovinskog pokreta i Prava i pravde

Izborna jedinica: