11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Dubravka Lipovac Pehar (DP)

Lipovac Pehar, Dubravka

Rođena 19. studenog 1976. u Slavonskom Brodu. Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS – diplomirana ekonomistica).

Kontakt:
Klub zastupnika Domovinskog pokreta
Telefon: 01/4569 414
Faks: 01/4569 473 
e-mail: klub.domovinski.pokret@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Domovinskog pokreta i Prava i pravde

Izborna jedinica: