11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Sanda Livia Maduna (HDZ)

Maduna, Sanda Livia

Rođena 26. siječnja 1993. u Slavonskom Brodu. Završila Veleučilište u Slavonskom Brodu (VSS - magistra ekonomije).
 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 16. svibnja 2024. kao zamjenici zastupnika Danijela Marušića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: