11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Loris Peršurić (IDS)

Peršurić, Loris

Rođen je 3. ožujka 1980. u Puli. Završio Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (VSS - magistar inženjer građevinarstva).

Kontakt:
Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Primorsko-goranskog saveza (PGS), Unije Kvarnera (UNIJA) i Istarske stranke umirovljenika - Partito Istriano dei pensionati (ISU - PIP)
Telefon:  01 / 4569 533; 01 / 4569 572
e-mail: klubids@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Istarskog demokratskog sabora, Primorsko goranskog saveza, Unije Kvarnera, Istarske stranke umirovljenika, Socijaldemokrata, Narodne stranke - Reformista, Demokrata i Hrvatskih laburista - Stranke rada

Izborna jedinica: