Govor predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića u bugarskom Narodnom sobranju povodom ratifikacije Protokola o pristupanju Hrvatske NATO-u - Sofija, 23. listopada 2008.

Poštovani gospodine Predsjedniče, 
Uvaženi zastupnici,
Dragi gosti,

Iznimna mi je čast obratiti vam se danas, u prigodi potvrđivanja Protokola o pristupanju Republike Hrvatske Sjevernoatlantskom Savezu.

Vaša je odluka još jedan veliki dan za moju zemlju.

Istodobno, odluka vašeg Visokog doma potvrda je zajedničkih ciljeva naših dviju zemalja, ali i potvrda dubokih povijesnih i suvremenih odnosa  prijateljstva, otvorenosti, suradnje  i uvažavana  između naših zemalja. Ulazeći u krug zemalja koje među prvima potvrđuju Protokola o pristupanju Hrvatske  u punopravno članstvo  NATO, Bugarska jasno iskazuje svoje čvrsto euro-atlantsko opredjeljenje, svoju potporu interesu da se uključivanjem cijelog jugoistoka Europe u Euro-atlantske integracije osigura trajan mir na ovim prostorima i dugoročno osiguraju uvjeti za učvršćenje slobode, demokracije, slobodnog tržišta, ljudskih prava i vladavine prava kao temelja obnovljenog identiteta naroda i država s ovih prostora.

Zahvalni smo na vašoj odluci.

Zahvalni smo ponajviše stoga što u njoj vidimo prepoznavanje iznimnih  napora koje je, uz ogromne žrtve, moja zemlja prošla u proteklom teškom razdoblju.

Izložena vanjskom napadaju, podrivana unutarnjim pokušajem secesije, zahvaćena istodobno i post-komunističkim procesima dubokih promjena samog tkiva našeg društva i našeg gospodarstva, bili smo suočeni s izazovom koji, na mnogo načina, usuđujem se to reći, odražavaju upravo  temeljnu misiju Saveza   - obraniti i zaštitit teritorij i sačuvati i ojačati vrijednosti slobode i demokracije.

Na toj paradigmi, u Hrvatskoj smo od samih početka borbe za slobodu i nezavisnost postavili jasan cilj – uključenje naše zemlje u Euroatlantsku obitelj slobodnog svijeta. Zapravo, nastojali smo i uspjeli vratiti Hrvatsku tamo gdje povijesno pripada, smjestili smo je ponovo u okruženje čiji identitet i vrijednosti dijelimo, Korjenitim promjenama koje smo proveli svojoj smo novostečenoj slobodi dali sadržaj koji danas dijelimo i s vama, s Bugarskom, zemljom koja je također prošla svoj put preobrazbe i koja danas i sama doprinosi jačanju sigurnosti, stabilnosti i demokratskih vrijednosti u Europi i svijetu.

Još jednom vam zahvaljujem, jer vašu odluku shvaćam kao potvrdu vašeg prepoznavanja dubokih promjena  i velikih uspjeha koje je Hrvatska postigla na svojem Euro-atlantskom putu u relativno kratkom povijesnom razdoblju.

U tom razdoblju i naš Savez je prošao kroz duboke preobrazbe. Kad su slom komunističke ideologije i slom podijeljenog svijeta, u kojemu je Europa bila najvećom žrtvom, otvorili prostor epohalnim promjenama, NATO je prepoznao potrebu za promjenom vlastita identiteta. Sigurnosni vakuum koji je na prostoru od Baltika do Jadrana i Balkana nastao krahom starog svijeta konfrontacije i podjela nije se mogao ispuniti trupama. Morao se ispuniti jedino novim vrijednostima. Osvrnemo li se unazad, proširenje našeg saveza pomaknulo je  nekadašnje granice slobodnog demokratskog svijeta za više od tisuću i pol kilometara. Ali, bez ijednog ispaljenog metak, bez sukoba, bez osvajanja i nametanja. Taj je prostor danas ispunjen novim vrijednostima i proširenje Saveza ne može se promatrati samo kao proširenje sigurnosnog kišobrana, samo kao proširenje Članka 5 NATO Povelje, već prije i više od svega  kao proširenje prostora u kojem vladaju načela  ljudskih i manjinskih prava, stabilnosti društava na načelima parlamentarne demokracije i gdje se sporovi i nesuglasice rješavaju isključivo političkim dijalogom u zajedničkom interesu, od pograničnih problema do naslijeđenih povijesnih pitanja.

Takve vrijednosti danas dijeli i Hrvatska. Takva Hrvatska, već dugo i sama doprinosi učvršćenju mira u našem dijelu Europe i u svijetu. Članstvo u Vijeću sigurnosti UN, aktivan doprinos i sudjelovanje u mirovnim misijama UN i našeg Saveza, kao i naš doprinos institucionalnoj suradnji na jugoistoku Europe kroz Regionalno vijeće za suradnju, nosivi su stupovi naše spremnosti da preuzmemo svoj dio odgovornosti za mir i stabilnost u Europi i svijetu.

Taj doprinos nastavit ćemo pružati i kao punopravna članica Saveza. čvrsto vjerujući u načela međunarodnog prava, u međunarodni poredak utemeljen na načelima uzajamnosti, ravnopravnost i kolektivne sigurnosti. Želim to posebno naglasiti u trenutku kad se međunarodnim odnosima u znatnoj mjeri provlače i obnavljaju ideje i glasovi više okrenuti  svijetu kojega smo poznavali i srećom prevladali, nego li novim obzorjima zajedničke brige i kolektivne upućenosti ka uzajamnom staranju za svijet u okolnostima kad nas brojni novi izazovi na globalnoj razini sve snažnije uvjeravaju da nitko ne može  sam, odvojen od drugih, odgovoriti na duboke i često prijeteće potrese kroz koje svijet  upravo prolazi.

Dame i gospodo,

Živimo vremena epohalnih promjena  u samoj naravi suvremenog svijeta. Naša budućnost mora biti predmetom naše zajedničke brige Izazovi pred  kojima svijet stoji traže  prevladavanje bilo koje vrste sebičnosti, zatvaranja,  unilateralizma ili obnove konfrontacijske klime.

U Hrvatskoj, a uvjeren sam i u vašoj zemlji, postoji čvrsto uvjerenje da naš Savez i u budućnosti treba djelovati na tom tragu i u tom pravcu, i dalje tražeći partnere a ne protivnike, i dalje gradeći i braneći svijet vrijednosti koje će dijeliti  narodi i države uvjereni i danas u povijesno potvrđenu istinu da je  sloboda najveće jamstvo mira.

 S tim uvjerenjem kojeg, siguran sam, zajedno dijelimo u našim zemljama, još jednom vam zahvaljujem u ime Hrvatskoga sabora i Republike Hrvatske.

Hvala.