Govor predsjednika Hrvatskoga sabora Josipa Leke na Šestoj konferenciji predsjednika parlamenata država Zapadnog Balkana, Budimpešta, 8. listopada 2013.

Poštovani predsjedniče Parlamenta Mađarske, poštovane kolege, dragi prijatelji,

dopustite mi na početku izraziti zadovoljstvo što sam ponovo u Budimpešti. Uvijek mi je drago doći u Budimpeštu i mađarski parlament. Mnogo je razloga za to. Prije svega - osjećam se među prijateljima.

Zahvaljujem domaćinu, predsjedniku Kövéru, što je nastavio s tradicijom redovitog okupljanja predsjednika parlamenata država takozvanog Zapadnog Balkana. Ovaj skup predstavlja jedinstven forum parlamentarnih čelnika za razmjenu mišljenja i iskustva iz procesa pridruživanja i pristupanja Europskoj uniji.

Mi u Hrvatskoj još pamtimo mađarsko predsjedanje EU-om u prvoj polovini 2011. godine, kada je Hrvatska dobila i konkretnu snažnu potporu svojih prijatelja i dodatni poticaj završetku naših pristupnih pregovora. Naši mađarski prijatelji su se tijekom svog predsjedanja obavezali i da svaku državu jugoistočne Europe dovedu „jedan korak bliže“ (one step closer) Europskoj uniji. To je predstavljalo jedan dodatni poticaj pro-europskoj političkoj opciji u regiji da poduzme dodatne napore u provedbi reformi u svojim zemljama.

Mi, u Hrvatskome saboru ne zaboravljamo ni konkretnu potporu mađarskog parlamenta u obliku projekta twinning, temeljem kojeg danas lakše funkcioniramo kao parlament države članice Europske unije.

Poštovane kolege,

Hrvatska je već tri mjeseca članica Europske unije. Mnogi u Hrvatskoj još nisu svjesni te činjenice. Mnogo je razloga za to. Jedan je siguran – a to je zbog teškog puta koji smo morali proći da bi bili dio obitelji država i naroda članica Europske unije. Hrvatska je od svoje neovisnosti i samostalnosti, u samo 22 godine, morala proći nekoliko teških tranzicija. Prva je stvaranje samostalne države, zatim prelazak iz jednopartijskog sustava u demokratsko višestranačje, domovinski rat, poraće, prelazak iz socijalističke ekonomije u tržišno gospodarstvo i njegovo jačanje.

Nitko u sadašnjoj Uniji nije bio suočen s tim procesima u tako kratkom vremenu. I stoga mislim da možemo biti ponosni na taj uspjeh i prijeđeni put. Naš put prema Europskoj uniji trajao je ovisno o tome kako računate – ali samo su 22 godine protekle od konstituirajuće sjednice prvog saziva demokratski izabranog Hrvatskoga sabora na kojoj su istaknuti strateški ciljevi europeizacija Hrvatske i njezino uključivanje u tadašnju Europsku zajednicu. 12 godina je prošlo od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 8 od dobivanja statusa države kandidatkinje, a sami pregovori trajali su punih 6 godina. Pregovori su bili individualni i drugačiji nego prijašnji pregovori. Bili su složeni i zahtjevni.

Mi u Hrvatskoj često smo imali osjećaj da su nepravedni - da imamo više poglavlja, da imamo veći acquis za uskladiti, da pregovaramo s više država (27 a ne 15), da prvi imamo mjerila i za otvaranje i zatvaranje poglavlja, da prvi imamo monitoring od trenutka kada smo završili pregovore. Da ne spominjem i usporavanje procesa (zbog suradnje s MKSJ i rješavanja graničnog pitanja sa Slovenijom). Iz današnjeg kuta gledanja, mislim da je to ipak bilo dobro. Hrvatska je postala članica dobro pripremljena za funkcioniranje u novom okruženju. Reforme dokazuju da je dobila vrijednu, sposobnu i pouzdanu članicu. Savjet svim našim prijateljima - EU treba doživljavati kao partnera, koji pomaže u postizanju cilja, a ne kao protivnika koji želi postavljati zahtjeve koji se moraju bespogovorno poštivati. Naš put prema EU-u stalno su pratili i unutarnji prijepori u Uniji. Podsjećam na vremenski okvir samog početka hrvatskih pregovora – pregovori su otvoreni u listopadu 2005. Bilo je to nakon negativnih referenduma o Ustavnom ugovoru u Francuskoj i Nizozemskoj, u vrijeme kada je još bilo neizvjesno kojim će putem EU krenuti nakon ova dva referenduma i kako će proces ratifikacije završiti. Ovi događaji stvorili su neizvjesnost unutar EU-a koja je generirala pitanja vezana za budućnost novih proširenja, ali i šire – njezinih vanjskih granica (ovdje mislim na Tursku).

Iako smo od samog početka dobivali potvrde o podršci našem članstvu, ipak je takva atmosfera našla odraza i na naše pristupne pregovore. Za razliku od kruga proširenja „10 država“ u kojima su pregovori bili političkim prioritetom, ili čak „dio povijesnog projekta“ (koji je simbolizirao stvarno ujedinjenje europskog kontinenta i stvarni kraj „hladnog rata“), po otvaranju pregovora s Hrvatskom prioriteti Unije bili su preusmjereni na situaciju unutar nje. U takvim okolnostima Hrvatska je nekada morala jače promicati svoje ambicije i dodatno poticati interes naših europskih partnera za pitanja proširenja, ali i samu dinamiku naših pregovora, kako po „briselskim hodnicima“ tako i po glavnim gradovima država članica EU. Naše pregovore nakon institucionalne krize EU-a obilježio je i početak gospodarske i financijske krize i svi s njom povezani događaji. Koliko god nas je EU stalno podsjećala da „brzina pregovora ovisi o brzini provedbe reformi kod kuće“, ona je ovisila i o unutarnjim problemima u Uniji, o političkoj volji država članica, ali i o samoj učinkovitosti institucija, prije svega Komisije da procesuira određene dokumente.

Bez obzira na sve, iz današnjeg kuta gledanja, možemo reći da je pristupni proces bio vrijedan projekt jednako koliko i sam cilj toga projekta, odnosno članstvo u Europskoj uniji. Tijekom procesa gradili smo institucije, transformirali smo državu. I kao država i kao društvo prošli smo put sazrijevanja, kako sa političkog tako i sa društvenog aspekta. 12 godina izgrađivali smo se i prilagođavali smo se i reformirali smo se. Zapravo „pregovarali“ smo sami sa sobom.

Europska unija pokazala se kao najbolji okvir za ono za što smo sami znali da moramo učiniti – reformirati državu i društvo, ali uvijek zato što je to bio naš vlastiti izbor. Istaknuo bih još jednu važnu činjenicu. Tijekom ovog procesa, doživjeli smo u Hrvatskoj političko sazrijevanje. Bez obzira na svjetonazorske i stranačke različitosti, oko europskih tema bio je izgrađen politički konsenzus, koji se čuvao cijelo vrijeme pregovora. Postojala je spremnost da se po ovom pitanju ne stječu stranački politički bodovi, a sve kako bi se postigao zajednički cilj. Hrvatska je postala članica bez velike euforije kako u Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji. Naše proširenje različito je od onog 2004. godine. Ušli smo sami i puno realnije.

Postali smo članica ponovno u jednom složenom trenutku u Europskoj uniji, kada se još osjećaju posljedice gospodarske i financijske krize. U trenutku ponovnog unutarnjeg propitivanja - što samo po sebi možda i nije loše jer to zapravo dokazuje da Europska unija stalno radi na sebi, demokratski se nadograđuje i integracijski osnažuje. Bili članica Europske unije ili ne, njezine odluke osjećaju se u cijeloj Europi. Ovog puta, Hrvatska ima priliku biti ravnopravni, aktivni i konstruktivni sudionik i doprinijeti zajedničkom donošenju važnih odluka, bez obzira kako Europa ponekad bila nesavršena. I to je jedna od najvažnijih značajki članstva. Hrvatska je krenula u nove oblike suradnje, ušla je u zanimljivo razdoblje s novim zadacima, kojima se želi posvetiti s jednakom predanošću, kao i do sada.

Ovdje bih dodao još jedan važan zadatak koji sa sobom donosi članstvo. Riječ je o kontinuiranom približavanju europskih tema građanima. U godinu dana, hrvatski građani dva puta izlaze na izbore za Europski parlament. U svibnju, odaziv birača je bio mali. Stoga je na nama, hrvatskim zastupnicima prije svega, a uoči izbora u svibnju sljedeće godine, odgovornost da radimo na izgradnji povjerenja hrvatskih građana prema europskim institucijama i da ih uvjerimo da putem izravno izabranih zastupnika mogu utjecati na procese donošenja odluka i usvajanja zakonodavstva, koji imaju izravan utjecaj na njihov svakodnevni život.

Poštovane kolege i prijatelji,

Europska unija je jedinstvena integracija koja teži ujediniti različitosti s ciljem stvaranja trajnog prostora stabilnosti i demokratskog napretka u Europi. Povijest je pokazala da je politika proširenja jedna od njezinih najuspješnijih politika, koja je promijenila Europu zauvijek i na bolje. Politika je to koja je donijela Europi mir i stabilnost. Kada je riječ o Europskoj uniji i zemljama jugoistočne Europe, Hrvatska je na neki način „ledolomac“ - prvi smo probili led. Postali smo članica Europske unije, ali nismo se nigdje odselili. I dalje smo ostali u istom okruženju i dalje su nam susjedne države ostale iste. Međutim, Hrvatska je postala granica EU-a prema našim susjedima. Dodatni je to razlog da se još više angažiramo na stvaranju zajedničke europske budućnosti na našim prostorima. Svjesni smo da hrvatska postignuća podrazumijevaju i obvezu suradnje s državama naše uže i šire regije u procesu usvajanja europskih standarda.

Osjećamo i potrebu da damo ono što smo i sami godinama dobivali – potporu i podršku svim potrebnim reformama. Uvjeren sam da kolege dijele moju ocjenu da smo u tome iskreni i predani i da se naša suradnja na području europskih integracija intenzivno odvija.

Naše članstvo demonstrira da perspektiva EU-a nije politička fraza već realnost, koja se ostvaruje teškim i predanim radom. Kao članica Europske unije, dokaz smo da je to u ovoj regiji moguće. Na primjeru Hrvatske se može potvrditi vrijednost i ispravnost politike proširenja. Naš uspjeh potvrđuje održivost Solunske agende. Međutim, europska perspektiva ne smije biti važna jedino jugoistoku Europe, već ona mora biti važna i za samu Europsku uniju. Jer jedino jaka i dinamična Europska unija može biti ključan igrač na međunarodnoj sceni i osigurati stabilnost i napredak cijelog europskog kontinenta.

Hrvatska je tu da pomogne i svojim glasom u Vijeću pri donošenju važnih političkih odluka za države regije. Crna Gora započela je pregovore. Beograd i Priština postigli su sporazum, koji je važan korak prema naprijed. Vijeće će uskoro usvojiti pregovarački okvir za Srbiju. Kosovo je na putu da započne pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, nadam se, tijekom još ovog saziva Europske komisije. Albanija će dobiti status države kandidatkinje. Očekujemo pomak kada je riječ o BiH. A javni je stav Hrvatske da Makedonija što prije treba otvoriti pregovore prema članstvu te da je još jučer trebala postati članica NATO-a. Ponavljam, spremni smo i želimo doprinijeti u svakom obliku daljnjem razvoju regije.

Za kraj, naglasio bih još jednu važnu činjenicu. Dalekosežna vizija koja je stvorila Europsku uniju treba biti inspiracija i za našu suradnju u regiji. Ne postoji niti jedan razlog da se europski jugoistok ne otvori prema istim načelima uzajamnosti na kojima počiva regionalna suradnja država članica Europske unije. Suradnja u okviru europskih integracija predstavlja izvrsnu sponu za razvoj daljnjih odnosa, za pojačani regionalni dijalog. Stvara temelje za suradnju i na drugim područjima, gradi povjerenje i za rješavanje nekih još uvijek otvorenih pitanja. I zato svi zajedno trebamo još više raditi na jačanju europskog projekta u regiji jer nam je to u zajedničkom interesu. Zahvaljujem na pozornosti.