Izlaganje predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića na Konferenciji predsjednika parlamenata država članica Europske unije, Sjednica II: Europska sigurnost i obrana, Tallinn, Estonija, 24. travnja 2018.

Govor_JandrokovicHvala Vam predsjedniče.

Poštovane kolege, započet ću svoje kratko izlaganje o ovoj temi s jednom nedavnom izrekom glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga koja kaže: „Danas nemamo luksuz odabira sigurnosnih prijetnji s kojima se suočavamo. Moramo biti spremni i sposobni za odlučujući rad u njihovoj prevenciji i suzbijanju“.

Svi se slažemo da živimo u doba kada sigurnosna situacija u našem okruženju postaje sve kompleksnija i kada se pojavljuju novi izazovi – od onih sigurnosnih (terorizam, kibernetički napadi, sukobi, demografske promjene i povećane migracije) – do onih poput klimatskih promjena i društvene nejednakosti kao rezultata globalizacije.

Danas, kada ti izazovi dobivaju drugačiju dimenziju, stavljaju pred nas novu zadaću, a to je učinkovitost i inovativnost u brzini prepoznavanja ugroza, brzini donošenja odluka i brzini djelovanja. A da bismo brzo odgovorili, moramo se stalno prilagođavati i dokazati našu relevantnost kroz kontinuirano jačanje suradnje u okviru naše sigurnosne i obrambene politike i poduzetim mjerama.

U tom smislu treba pozdraviti uspostavu trajne strukturirane suradnje (PESCO) u čijim će projektima Hrvatska također sudjelovati. PESCO je zaista jedan povijesni korak za jačanje europske obrane.

Sudjelovanje u PESCO-u treba gledati kao mogućnost jačanja operativne spremnosti i doprinosa vlastitih, nacionalnih oružanih snaga kao i promicanja vlastite obrambene industrije kroz projekte i njezin daljnji razvoj. Pritom ta suradnja mora biti na načelima uključivosti, solidarnosti i komplementarnosti s NATO-om, bez dupliciranja aktivnosti, te uz poštivanje autonomije država članica u donošenju odluka.

U konačnici, PESCO će dodatno osnažiti sigurnost europskog kontinenta, a ovdje ponovo ističem – na dobrobit svih njegovih građana.

Za Hrvatsku drugo važno pitanje u jačanju unutarnje sigurnosti je zaštita vanjskih granica Europske unije. U tom smislu učinkovito upravljanje vanjskim granicama je važno kako bi omogućilo ljudima da se nastave slobodno kretati unutar EU-a.

Jedan od važnijih koraka na tom području je uspostava europske granične i obalne straže koja se treba uhvatiti u koštac sa sigurnosnim i migracijskim izazovima te pomoći povratku normalnog funkcioniranja šengenskog područja.

Zahvaljujem.