11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Milorad Pupovac (SDSS)

Pupovac, Milorad

Rođen je 5. studenoga 1955. u Ceranju Donjem, Benkovac. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio studij opće lingvistike i filozofije. Magistrirao na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija) te doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS – diplomirani lingvist; profesor filozofije; doktorat u području humanističkih znanosti - polje filozofije; sveučilišni nastavnik).

Kontakt:
Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke
Telefon: 01/6303 511 
Faks: 01/6303 798 
e-mail: klub.sdss@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

srpsku

Izabran:

  • lista Samostalne demokratske srpske stranke

Izborna jedinica: