11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Dario Pušić (HDZ)

Pušić, Dario

Rođen je 22. srpnja 1985. u Mostaru (Bosna i Hercegovina). Završio Fakultet za tehničke studije Sveučilišta u Travniku (VŠS - prvostupnik inženjer građevine).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: