11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Anja Šimpraga (SDSS)

Šimpraga, Anja

Rođena je 23. srpnja 1987. u Kninu. Završila Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - magistra inženjerka agronomije).

Kontakt:
Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke
Telefon: 01/6303 511 
Faks: 01/6303 798 
e-mail: klub.sdss@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

srpsku

Izabrana:

  • lista Samostalne demokratske srpske stranke

Izborna jedinica: