11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Ivan Šipić (DP)

Rođen 24. lipnja 1974. u Sinju. Diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (diplomirani teolog).

Klub zastupnika Domovinskog pokreta
Tajnica: Maja Naranča
Telefon: 01/4569 414
Faks: 01/4569 473 
e-mail: klub.domovinski.pokret@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

16.05.2024.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 17. svibnja 2024.; zamjenik zastupnika je Ive Ćaleta-Car

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Domovinskog pokreta i Prava i pravde

Izborna jedinica: