11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

V. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Blažević, Anamarija (HDZ, zamjenica Antonije Jozić)
Maduna, Sanda Livia (HDZ, zamjenica Danijela Marušića)
Mujkić, Ivana (DP, zamjenica Josipa Dabre)
Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)
Ribarić Majanović, Ivana (SDP, zamjenica Marka Kričke)
Šarić, Josip (HDZ, zamjenik Marina Piletića)
V. izborna jedinica obuhvaća područja:
– dijela Sisačko-moslavačke županije: gradovi Hrvatska Kostajnica i Novska te općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Majur,
– Brodsko-posavske županije u cijelosti,
– Požeško-slavonske županije u cijelosti,
– Vukovarsko-srijemske županije u cijelosti.