Kronologija rasprava aktualne sjednice

U rubrici su prikazani akti sa statusom zaključene plenarne rasprave tijekom aktualne sjednice Hrvatskoga sabora. 

Pomoću filtra moguće je pretražiti akte prema datumu zaključenja rasprave i/ili prema jednoj riječi iz naziva akta.

Pretraživanje akata po datumu zaključenja rasprave, koji su bili na dnevnim redovima svih prethodnih sjednica, dostupno je u rubrici Pregled dnevnih redova tako da se uključi napredno pretraživanje te u polje "datum zaključenja" upiše datum zaključenja rasprave ili odabere iz priloženog kalendara. 

Ukupno rezultata: 32
Ukupno rezultata: 32

petak, 06.12.2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 657 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, drugo čitanje, P.Z.E. br. 685 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 05.12.2019.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 800 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 801 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 683 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 681 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 682 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 789 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBALNOJ STRAŽI REPUBLIKE HRVATSKE - drugo čitanje, P.Z. br. 755 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 04.12.2019.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 799 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBRADI BIOMETRIJSKIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 756 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 798 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 676 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU, drugo čitanje, P.Z. br. 749 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 29.11.2019.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DAMJANA VUCELIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 773 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 662 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 28.11.2019.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 777 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 776 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 775 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, drugo čitanje, P.Z. br. 788 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, drugo čitanje, P.Z. br. 787 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 786 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 785 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 784 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 783 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 782 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z.E. br. 781 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 780 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 27.11.2019.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 795 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (članak 50.) KOJI SU ODRŽANI 17. I 18. LISTOPADA 2019. U BRUXELLESU - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA