10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
04.11.2022.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 1. srpnja 2022. 
Izvješće je prihvaćeno na 12. sjednici, 4. studenoga 2022. (jednoglasno, 102 glasa "za").