10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DOSTUPNOST OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE, ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽENA I PREDŠKOLSKE DJECE U JAVNOM ZDRAVSTVU - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
20.10.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 4. listopada 2023.
Izvješće je prihvaćeno na 18. sjednici, 20. listopada 2023. (jednoglasno, 101 glas "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: