10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA LISTAMA ČEKANJA ZA POSTUPKE MAGNETSKE REZONANCE - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
04.11.2022.
Datum izglasavanja:
04.11.2022.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matična radna tijela provela su raspravu na sjednicama održanim 3. veljače 2021. i 27. svibnja 2021.
Izvješće je prihvaćeno na 12. sjednici, 4. studenoga 2022. (jednoglasno, 105 glasova "za").