10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2019. - SRPANJ 2020. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
05.02.2021.
Datum izglasavanja:
05.02.2021.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 15. prosinca 2020.
Izvješće je prihvaćeno na 6. sjednici, 5. veljače 2021. (80 glasova "za", 4 "protiv", 45 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: