9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "67 JE PREVIŠE" - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
09.07.2019.
Datum izglasavanja:
12.07.2019.

Zaključak Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kojim se na temelju članka 127. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, poziva Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "67 je previše“ koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor građanske inicijative "67 je previše", aktom pod brojem Klasa: 014-01/19-01/01, Urbroj: 361-19-04 od 13. lipnja 2019. godine te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru. Također, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri da li su se potpisi prikupljali sukladno odredbi članka 8.c Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave je prihvaćen na 12. sjednici 12. srpnja 2019. (102 glasa "za", 9 "protiv“).

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMAN_Klub_Mosta_nezavisnih_lista_IZVJ_REFERENDUM_67.pdf