10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 117 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
10.06.2021.
Datum izglasavanja:
18.06.2021.

Zakon je donesen na 7. sjednici, 18. lipnja 2021. (81 glas "za", 3 "protiv", 29 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMANI_Katica_Glamuzina_PZE_117.pdf

AMANDMANI_Klub_CENTRA_GLAS_PZE_117.pdf