9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, drugo čitanje, P.Z.E. br. 685 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
06.12.2019.
Datum izglasavanja:
13.12.2019.

Zakon je donesen na 15. sjednici 13. prosinca 2019. (83 glasa "za", 40 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: