10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZASTUPNIKA DOMAGOJA HAJDUKOVIĆA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
23.04.2021.
Datum izglasavanja:
23.04.2021.

Sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora (N.N. br. 29/18), o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabor odlučuje bez rasprave.
Mišljenje je prihvaćeno na 7. sjednici, 23. travnja 2021. (76 glasova "za", 36 "protiv", 4 "suzdržana").