9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
02.10.2019.
Datum izglasavanja:
18.10.2019.

Hrvatski sabor je na 14. sjednici, 18. listopada 2019., većinom glasova (76 glasova „za“, 16 „protiv“, 19 „suzdržanih“), sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Hrvatski sabor je, većinom glasova, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članka 111. Zakona o proračunu, donio sljedeće odluke:
-    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu (76 glasova „za“,  15 „protiv“, 19 „suzdržanih“)
-    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu (79“za“, 15 „protiv“, 17 „suzdržanih“)
-    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu (78 glasova „za“,  13 „protiv“, 22 „suzdržana“)
-    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu (78 „za“,  17 „protiv“, 19 „suzdržanih“)
-    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu (78 glasova „za“, 16 „protiv“, 20 „suzdržanih“)
-    Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu (78 „za“, 20 „protiv“, 15 „suzdržanih“).

Hrvatski sabor je, većinom glasova (78 “za“, 13 „protiv“, 22 „suzdržana“), sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članku 30. stavka 4. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i članka 16. stavka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, donio Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2018. godinu.

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: