9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
20.09.2019.
Datum povlačenja iz procedure: