9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNICE, RAZRJEŠENJU ČLANICE, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
02.10.2019.
Datum izglasavanja:
02.10.2019.

Odluka je donesena na 14. sjednici 2. listopada 2019. (jednoglasno, 107 glasova "za").

Vezane informacije: