9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
02.10.2019.
Datum izglasavanja:
18.10.2019.

Hrvatski sabor je na 14. sjednici, 18. listopada 2019., većinom glasova (78 „za“, 20 „protiv“, 17 „suzdržanih“), sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Hrvatski sabor je, većinom glasova, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, temeljem odredbi članka 111. Zakona o proračunu, donio sljedeće odluke:
-    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine (78 glasova “za“, 14 „protiv“, 21 suzdržan“),
-    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2019. godine (78 glasova “za“, 17 „protiv“, 16 „suzdržanih“)
-  Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2019. godine (78 glasova “za“, 16 „protiv“, 18 „suzdržanih“)
-    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2019. godine (76 glasova “za“, 17 „protiv“, 18 „suzdržanih“)
-  Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2019. godine (78 glasova “za“, 12 „protiv“, 21 „suzdržan“)
-  Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2019. godine (78 glasova “za“, 18 „protiv“, 17 „suzdržanih“).

Hrvatski sabor je na 14. sjednici većinom glasova (78 “za“, 14 „protiv“, 18 „suzdržanih“), sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2019. godine.

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: