9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UVOĐENJU IZBORNOG PREDMETA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA KOJI NE POHAĐAJU NASTAVU VJERONAUKA - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a

Datum ulaska u proceduru:

Vezane informacije: