9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 881 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
25.03.2020.

Dana 19. ožujka 2020. na 16. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMAN_Klub_SDP_PZ_881.pdf

AMANDMAN_ODB-LJUDSKA-PRAVA_PZ_ 881.pdf

AMANDMAN_Mrsić_PZ_881.pdf

AMANDMAN_Klub_GLAS_PZ_881.pdf

AMANDMAN_Klub_HSU_SNAGA_NEZAVISNI_NOVA_POLITIKA_PZ_881.pdf

AMANDMANI_Klub_nezavisne_liste_mladih_PZ_881.pdf

AMANDMAN_Klub_Zivi_zid_PH_PZ_881.pdf

AMANDMAN_Klub_HNS_PZ_881.pdf

PREGLED_AMANDMANA_PZ_881.pdf