9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1107/2009 O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 876 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
18.03.2020.
Datum izglasavanja:
19.03.2020.

Dana 18. ožujka 2020. na 16. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Zakon je donesen na 16. sjednici, 19. ožujka 2020. (123 glasa "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: