9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 668 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: