10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 310 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
25.11.2022.
Datum izglasavanja:
29.11.2022.

Na 13. sjednici, 29. studenoga 2022. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (104 glasa "za", 10 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: