10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 352 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
21.09.2022.
Datum izglasavanja:
23.09.2022.

Dana 15. rujna 2022. na 12. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.

Zakon je donesen na 12. sjednici, 23. rujna 2022. (116 glasova "za", 9 "protiv", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: