9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, PZ. br. 653 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Datum ulaska u proceduru:

Vezane informacije: