10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 534 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
22.09.2023.
Datum izglasavanja:
28.09.2023.

Na 18. sjednici, 28. rujna 2023. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (120 glasova "za", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: