9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 800 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
05.12.2019.
Datum izglasavanja:
13.12.2019.

Dana 27. studenoga 2019. na 15. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Zakon je donesen na 15. sjednici 13. prosinca 2019. (jednoglasno, 114 glasova "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: