Odbor za zakonodavstvo

Ispravak Izvješća Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, P.Z.E. br. 118

U Izvješću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, P.Z.E. br. 118, mijenja se I. amandman na članak 14. na način da glasi:

„Članak 14. briše se.“ 

Obrazloženje

Radi jasnoće i dosadašnjih izmjena članka 17. temeljnog teksta suvišno je dopunjavati navedeni tekst.
                               

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac