Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti okoliša, P. Z. E. 680

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 56. sjednici održanoj 26. rujna 2007. raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti okoliša, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. rujna 2007. godine.

Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o zaštiti okoliša usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio potpredsjednika Odbora.

      POTPREDSJEDNIK
      ODBORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
      
      Vladimir Kurečić