Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. 29

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 4. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. ožujka 2008. uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.
 
Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja je istaknuo potrebu usklađivanja predmetnog Zakona s Direktivom o postupnoj primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena u pitanjima socijalne sigurnosti kako bi se izjednačili uvjeti za stjecanje prava na starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu za muškarce i žene, koji ostvaruju navedena prava temeljem ovog Zakona.

Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

 

      PREDSJEDNIK ODBORA
      mr. sc. Neven Mimica