Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt ” Nova luka Zadar”, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 784

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 80. sjednici održanoj 3. listopada 2007. godine, Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt” Nova luka Zadar”, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od  20.rujna 2007. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Zakonu kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da se predmetnim Zakonom potvrđuje Ugovor o jamstvu za zajam ugovoren Ugovorom o financiranju između EIB i Lučke uprave Zadar za projekt «Nova luka Zadar». Navedeni Projekt se odnosi na izmještanje trajektnog terminala smještenog u središtu povijesne stare gradske jezgre Zadra na novu lokaciju u Gaženici, u blizini teretne luke, 3,5 kilometara južnije od gradskog središta. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 220,0 milijuna EUR, a vrijednost projekta bez izgradnje terminalske zgrade 200,5 milijuna EUR. Europska investicijska banka odobrila je Lučkoj upravi Zadar kredit od 100,0 milijuna EUR (rok otplate 25 godina uz poček od 5 godina ) za financiranje projekta «Nova luka Zadar» bez izgradnje terminalske zgrade. Projekt prati i njemačka razvojna banka Kreditanstalt fur Wiederaufbau kreditom od 120,0 milijuna EUR, iz kojeg će se financirati i izgradnja terminalske zgrade. Korištenje ovih sredstava predviđa se od 2008. do 2012. godine kada bi Projekt trebao biti u potpunosti završen.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora jednoglasno je podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se, sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predloženi Zakon donese po hitnom postupku, budući je njegovo stupanje na snagu pretpostavka za korištenje sredstava zajma.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora podržao je predmetni Zakon i odlučio je, jednoglasno, predložiti Hrvatskome saboru  donošenje 

ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT «NOVA LUKA ZADAR»

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Šime Prtenjača, predsjednik Odbora.

         PREDSJEDNIK  ODBORA

                   Šime  Prtenjača