Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu

Izvješće Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), s Konačnim prijedlogom zakona – hitni postupak, prvo i drugo čitanje P. Z. br. 3

Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora, na 1. sjednici održanoj 21. veljače 2008., razmotrio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. listopada 2007., uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Prijedlogu zakona raspravljao u svojstvu matičnoga radnog tijela.

Uvodno izlaganje podnio je predstavnik predlagatelja.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST (PROGRESS)

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina prof.dr.sc. Dragana Kovačevića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Dragan Kovačević